9 Ekim 2009 Cuma

Tek bir Türk’ün bile planlarını bozabileceğini biliyorlar!

.

Türk’e ve Türklüğe ait ne varsa küçümsemeyi, ona ait değerlerin güya ne kadar basit ve temelsiz olduğunu her fırsatta iddia etmekten utanmazca haz alanlar, “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözünü de “Türk’ün Türk’e propagandası” olarak tanımlayıp sözümona bu milleti küçümsemeye çalışırlar. Halbuki, bu temelsiz bir söz değil, bizatihi ispat edilmiş bir sözdür. Bunun ispatı da bizatihi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kendisidir.

Memleketin dört bir yanında ihanet ateşleri yakılırken ve düşman bütün pervasızlığı ve gücü ile anayurda saldırmışken, bütün dünyaya meydan okurcasına; “Ya istiklal, ya ölüm!” diyerek tek başına ayağa kalkmış ve bütün mesuliyeti tek başına üstüne alarak, milletini içine düştüğü cehennem çukurundan şerefle çıkarmak başarısını göstermiştir. O halde sormak lazım; “Bir Türk dünyaya bedel midir, değil midir?”

İşte, konuyla ilgili önemli bir makaleyi bu sebeple dikkatlerinize sunmak istiyorum:


"Milletin başına belâ olan kuvvetler!"

Hayır, hayır kimseye hakaret etmiyorum, etmem de zaten; fakat bir ülke parçalanırsa, neler olacağını hatırlatmak istiyorum:

Çünkü, yedi bin yıllık tarih boyunca sel gibi Türk kanı dökülerek vatan yapılan bu topraklarda, “Ne Mutlu Türküm diyene - Milli Birlik esastır”, “Önce vatan” gibi sözlerin, kurtuluş gününde İstanbul camilerine mahya olarak asılması bile “Tarihi camilere ideolojik mahyalar” veya “Irkçılık camilere taşındı” diye yorumlanabiliyor.

Bu tablo gösteriyor ki açılımın maksadı bir etnik gruba hak sağlamak değil, Türklüğü Türk vatanında boğmaktır!

Türklük örselenirse, Kürtler kendi başlarına var olabilir mi? Tarih boyunca Türklerden ayrı bir varlıkları olmuş mu?

Bakınız, Kürtler de dahil olmak üzere bu milletin şerefi hangi ruhla kurtuldu:

“Eğer bu millet, bu memleket parçalanacak olursa genel şerefsizliğin enkazı altında şunun bunun şahsi şerefi de parça parça olur. Biz o genel şerefi kurtarabilmek için harekete geçen millete ruhumuzla katıldık. Katılmamıza mani olabilecek şahsi rütbeleri, mevkileri de genel şerefi kurtarmaya yönelik bir gaye uğrunda feda ettik. Bunu anlamayıp da, milleti hâlâ kendi kafalarının keyfine göre idare etmeye kalkışan kuvvetler artık birer belâdır.


Belâ çekmeye de bu milletin artık tahammülü kalmamıştır,”

(Atatürk’ün 24 Ekim 1919’da kendisiyle röportaj yapan Rüşen Eşref’e söylediklerinden)

* * *
Bugün, milleti ve memleketi bölecek projeler, artık devletin en yetkili makamlarından seslendiriliyor. Kürtler adına etnik talepleri gündeme getiren PKK ve DTP gibi görünse de projenin asıl sahibinin ABD, yardımcısının da AB olduğunu, milletin unuttuğunu zannediyorlar.

Ermeni adıyla soyadıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar sakın alınmasınlar, onlara saygı duyuyorum; fakat İslam perdesi altına saklanmış olup da Prof. Ramazan Demir’in uyardığı gibi “Ulus devlet şablonuna itiraz eden ve kendini Türk hissetmeyen, fakat ’Türk’ isimleri taşıyan, aydınların bir kısmı 1915’lerden kalma gizli Ermenilerdir.”

Bu insanlar açıklanırsa, Türkiye bugün yaşadığı belâdan büyük ölçüde kurtulur!

Bilinmelidir ki, Atatürk’ten sonra uygulanan politikaların Atatürk ilkeleri veya milliyetçilikle hiçbir ilgisi yoktur. Yalta Konferansı’ndan sonra Türkiye’nin yöneticileri, Amerika’nın boyunduruğunu kabul etmiştir. Atatürk’ün ordusunu, NATO ordusu haline getirmişler, bu da yetmemiş, Gladio yapılanması ile devlet içinde devlet olmuşlardır. Derin devlet de onlardır, sahte Ergenekon da!

Şimdi Türk halkını yeterince robotlaştırdıklarını düşünüyor olsalar gerek ki “dindarlık” iddiasında bulunarak dinin sahibi gibi davranan bir siyasi heyeti ve ona inanarak oy verenleri, ayrıca Kürtlerin bir kısmını kullanarak, TSK’nın milletin fertlerinden oluşan ana yapısını da etkisizleştirerek Türkiye’yi sözde devlet politikası ile dönüştürmek istiyorlar. Dün Atatürkçülük, milliyetçilik, laiklik maskesi altında Türkiye’yi sömürenler, başarırlarsa, demokratik açılım veya Milli Birlik Projesi diye milleti bölerek yine sömürecekler!
* * *
Buna karşı vatandaş, güveneceği bir liderin arkasından gitmeye hazır ama açılım öncesinde, millet meşru savunma yapamasın diye bütün direnç odaklarını kontrol altına aldılar, kontrol edemediklerine de itibarsızlaştırma operasyonu yaptılar. Kuvayı Milliye, Müdafaai Hukuk, Ergenekon gibi kavramları da kirlettiler.

Peki bunca hazırlığa rağmen neden hâlâ korkuyorlar?


Bir Türk’ün dünyaya bedel olduğunu biliyorlar da onun için!


Tek bir Türk’ün bile planlarını bozabileceğini biliyorlar!


Projeleri de, yapılanmaları da örümcek ağı gibidir.


Bir ucundan çekince darmadağın olurlar!08.10.2009 / ARSLAN BULUT / YENİÇAĞ GZT.

0 yorum:

Yorum Gönder

 

"Allahsız Oğlu Allahsız"

Firavunların Laneti ile Damgalandı: "Allahsız Oğlu Allahsız" - Açık İstihbarat

Sizi artık ne gücünüz, ne malınız mülkünüz, ne gizli hesaplardaki paranız, gizli ortaklıklarınız, sansürünüz, RTÜK'ünüz, her yıl yenisini yaptırmakla övündüğünüz hapishaneleriniz, eteğinizi öpen basınınız, biat etmiş yargıçlarınız, silah arkadaşları bin bir iftirayla tutuklanırken size topuk selamı veren generalleriniz;

Ne öfke ve kin kusan diliniz, korku filmine dönen çehreniz, yalakalarınız, dalkavuklarınız, jurnalcileriniz, gaz bombalarınız, özel yetkili mahkemeleriniz, 'akilleriniz'...

Allah'ı kandırmak, güya günahlarınızın kefaletini ödeyip sıyırmak amacıyla, halkın parasıyla inşa ettirmeye giriştiğiniz cami-mabed'leriniz..

Hiç birisi kurtaramayacak demektir...

Devamı...

Perdenin arkasında hava kötü

Sürece Diyarbakır'dan bakınca...


Örgütün gizli ajandasını anlamamız
için son iki gün içinde yerinde teyit ettiğim üç noktayı kayda geçeyim:

1- Örgüte katılım artıyor.Yeni yapıda rol almak için dağa çıkanlar artıyor. Burada örgütün şöyle bir taktiği var. Çekilme adı altında gidenlerin ciddi bir kısmı bu yeni katılımlar. Bir yandan da tecrübeliler içeride bekletiliyor. Hem bölgedeki koordinasyonu yapıyorlar hem de olası bir yol kazası sonrası çatışmaya hazır bekliyorlar. Plana göre ekime kadar tecrübeliler çıkmayacak. Sonra da kar kış bahanesiyle kalmaya çalışacaklar.

2- PKK ağır silahlarını ve bombaları belli bölgelerde depoladı.
Etraflarını da bubi tuzakları ve mayınlarla çevirdi. Dolayısıyla ihtiyaç halinde lojistik sorunu yaşamayacak. Asker bir şekilde buralara girmek isterse de ağır zayiat verecek.

3- Örgüt bu süreci legalleşme dönemi olarak gördüğü için önceki gün yeni bir kampanyanın startını verdi. Bundan sonra herkes evine ve işyerine Öcalan posterleri asacak.

4- Örgüt uyuşturucu ekimine hız vermiş. Diyarbakır kırsalı esrar tarlalarıyla dolu. Diyarbakır neredeyse suç ihraç ediyor. 'Nasıl olsa çözüm sürecindeyiz operasyon olmaz' diye köylüleri de baskı altına almışlar.

Başka örnekler de vermek mümkün. Yani örgüt bir yandan çözüm/barış diyor ama öbür taraftan başka bir ajandanın yol haritasını uyguluyor.