14 Haziran 2011 Salı

Master Plan: Türkiye

Dünyayı tek merkezden idare edilmeye müsait bir hale getirerek dev bir küresel "emperyalist imparatorluk" kurmak isteyen malum zihniyetin, uzun vadede ve sabırla dizayn ettiği planın hareket noktasını teşkil eden "Ortadoğu" coğrafyasında birdenbire(!) başlayan hareketlenme, 2006 yılında bizzat Condoleezza Rice'ın ağzından bütün dünyaya açıkça ilan edilen ve Ortadoğu'da bulunan yirmi küsur devletin sınırlarının değiş(tiril)eceği bilgisiyle uyumlu bir şekil arz ediyor.


Batı medyası tarafından "Arab Spring"(Arap Baharı) olarak tanımlanan ve Arap ülkelerinde sanki "kendiliğinden" ortaya çıkmış ve altında; sadece mevcut diktatörleri yıkarak yerine"Batı ile dost bir Ortadoğu demokrasisi"(Western-friendly Middle East democracies) kurmak ve böylece daha müreffeh, daha "özgürlükçü" ve daha "barışçıl"(!) bir Ortadoğu yaratmak özleminden başka bir şeyin yatmadığı iddia edilen bu sözde "halk hareketleri", bugünkü yazımızın konusu olmadığı için bu konuda bu kadarlık bir hatırlatmayı yeterli görüyoruz. Asıl ele almak istediğimiz konu ise, bölgede ortaya çıkan ve Suriye'yi de içine alarak genişleyen bu yangının, giderek Türkiye'ye de sirayet edip etmeyeceği hususunda duyulan endişelerdir.Bu haklı "endişe"ye pek katılmadığımızı hemen belirterek söze girelim. Zira, adına G.O.P (Genişletilmiş Ortadoğu Projesi) ya da B.O.P (Büyük Orta Doğu Projesi) denilen bu malum projenin uygulanmasından sorumlu olanlardan birisi, şu an; aynı zamanda "Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlığını" da yapmaktadır. O, kendisine verilen "eşbaşkanlık görevi"nin kendisine yüklediği "sorumlulukları" taşıyabilecek yeteneklere sahip birisidir ve aynı zamanda da, bu "yeteneği"nin, kendisini bu göreve uygun bulanlar tarafından sık aralıklarla "test" edildiğini bilecek kadar da zeki bir insandır. Bu sebeple, BOP projesine, "başbakanlık" düzeyinde bir "eşbaşkan" ile omuz veren Türkiye Cumhuriyeti'nin,  BOP projesi ile uyumsuz bir tavır içinde olamayacağı aşikârdır. Ayrıca, işlerini sağlam tutarak; Türkiye'yi, kendisine tayin edilen bu rotadan çıkarabilecek kimi potansiyel güç odaklarından temizlemeyi de ihmal etmeyen BOP'çular, bu hususta, "ikiz kuleler" hadisesi vesilesi ile yürürlüğe koydukları "önleyici dava kardeşliği doktrini"ninden (Doctrine of Preventive Action) oldukça yararlanmışlar ve geliştirilmesini FBI'ın üstlendiği bu "doktrin"in "kursunu" vermek üzere Türkiye'ye gönderilen Amerikalı danışman savcı bayan Susanne Hayden'a, 2007 yılının Ocak ayında İstanbul Hakimevi'nde, sekiz ilin özel yetkili Başsavcı vekili ve Adalet Bakanlığı'ndan üç yetkili ile bir "çalıştay" düzenletmişler ve ardından da garip bir "tevafuk"(!) olarak, "Ergenekon Davası" adı ile daha şimdiden tarihe geçmiş olan "davalar zincirini", ardı ardına gelen operasyonlarla başlatmışlardır?!..  


Bütün bunların yanı sıra, Türkiye'yi bu rotada tutmaya yarayacak ikinci bir sigorta olarak "mali kriz" kılıcının Türkiye'nin tepesine asılması da gerekli görülmüş ve bu "rotadan" çıkmaması koşulu ile Türkiye'nin "borç dinamiğinin" "sürdürülebilir" halde tutulabileceği ve katlanarak büyüyen "cari açık" riskinin (bedelini bilâhare ödetmek hakları mahfuz kalmak kaydıyla) uluslararası finans çevrelerince görmezden gelinebileceği, bu şekliyle "taahhüt" altına alınmış ve böylece "dümen" hedefe daha bir sabitlenmiştir.


Libya'yı kontrol altında tutacak NATO ana karargahı olarak İzmir'in seçilmesi, dünyanın en büyük ABD elçilik binasının İstanbul'da yapılmış olması (ikincisi Erivan'da...), T.C. Merkez Bankası başta olmak üzere diğer bankaların genel müdürlük binalarının başkent Ankara'dan İstanbul'a taşınmaya başlaması, "yeni Osmanlıcık" ve "ılımlı İslam" laflarının ortaya atılması, Arap ülkelerini allak bullak eden iç çatışmaların İstanbul'dan tezgahlandığına dair kuvvetli delil ve verilerin ortada olması, Kuzey Irak'ta kurulan "Kürt Devleti", "federasyon" tartışmaları, "Kürt Sorunu"(!) ve bütün bunların bir an önce hayata geçirilebilmesi için bir an önce yapılması "elzem" görülen "yeni anayasa" ve bütün bunları "onaylayan" "son" seçimimizin sonuçlarına bakarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin BOP'un amiral gemisi olarak görev yapmaya zaten hazır bir vaziyette olduğunu söylemekte bir beis olamayacağını ve bu bakımdan değerli vatandaşlarımızın, her ne kadar hemen burnumuzun dibine kadar gelip dayanmış da olsa, Ortadoğu'daki yangından endişe etmelerine mahal olmadığını ve "BOP'un eşbaşkanlarından biri"sinin de kendileri olduğunu söyleyen sayın başbakanımızın bu sözünde de "harbi" olduğunu, buna "palavra" diyenlerin sözüne de itibar edilmemesi gerektiğini, konunun önemine binaen sayın halkımıza böylece duyurmuş oluruz...
  

0 yorum:

Yorum Gönder

 

"Allahsız Oğlu Allahsız"

Firavunların Laneti ile Damgalandı: "Allahsız Oğlu Allahsız" - Açık İstihbarat

Sizi artık ne gücünüz, ne malınız mülkünüz, ne gizli hesaplardaki paranız, gizli ortaklıklarınız, sansürünüz, RTÜK'ünüz, her yıl yenisini yaptırmakla övündüğünüz hapishaneleriniz, eteğinizi öpen basınınız, biat etmiş yargıçlarınız, silah arkadaşları bin bir iftirayla tutuklanırken size topuk selamı veren generalleriniz;

Ne öfke ve kin kusan diliniz, korku filmine dönen çehreniz, yalakalarınız, dalkavuklarınız, jurnalcileriniz, gaz bombalarınız, özel yetkili mahkemeleriniz, 'akilleriniz'...

Allah'ı kandırmak, güya günahlarınızın kefaletini ödeyip sıyırmak amacıyla, halkın parasıyla inşa ettirmeye giriştiğiniz cami-mabed'leriniz..

Hiç birisi kurtaramayacak demektir...

Devamı...

Perdenin arkasında hava kötü

Sürece Diyarbakır'dan bakınca...


Örgütün gizli ajandasını anlamamız
için son iki gün içinde yerinde teyit ettiğim üç noktayı kayda geçeyim:

1- Örgüte katılım artıyor.Yeni yapıda rol almak için dağa çıkanlar artıyor. Burada örgütün şöyle bir taktiği var. Çekilme adı altında gidenlerin ciddi bir kısmı bu yeni katılımlar. Bir yandan da tecrübeliler içeride bekletiliyor. Hem bölgedeki koordinasyonu yapıyorlar hem de olası bir yol kazası sonrası çatışmaya hazır bekliyorlar. Plana göre ekime kadar tecrübeliler çıkmayacak. Sonra da kar kış bahanesiyle kalmaya çalışacaklar.

2- PKK ağır silahlarını ve bombaları belli bölgelerde depoladı.
Etraflarını da bubi tuzakları ve mayınlarla çevirdi. Dolayısıyla ihtiyaç halinde lojistik sorunu yaşamayacak. Asker bir şekilde buralara girmek isterse de ağır zayiat verecek.

3- Örgüt bu süreci legalleşme dönemi olarak gördüğü için önceki gün yeni bir kampanyanın startını verdi. Bundan sonra herkes evine ve işyerine Öcalan posterleri asacak.

4- Örgüt uyuşturucu ekimine hız vermiş. Diyarbakır kırsalı esrar tarlalarıyla dolu. Diyarbakır neredeyse suç ihraç ediyor. 'Nasıl olsa çözüm sürecindeyiz operasyon olmaz' diye köylüleri de baskı altına almışlar.

Başka örnekler de vermek mümkün. Yani örgüt bir yandan çözüm/barış diyor ama öbür taraftan başka bir ajandanın yol haritasını uyguluyor.